niedziela, 27 listopada, 2022

Czy wiceprzewodnicząca RPJ wierzy w to co pisze i mówi?

0
Czy wiceprzewodnicząca RPJ wierzy w to co pisze i mówi?
Udostępnij:

Po analizie okoliczności związanych ze zwołaniem sesji RPJ na dzień 3 kwietnia br. zwróciłem się Pani Anny Nigborowicz, Wiceprzewodniczącej RPJ  z prośbą  o wyjaśnienie, jakie powody nią kierowały,  że zdecydowała się na zwołanie sesji w tak trudnym okresie, gdzie praktycznie co dziennie wprowadzane są ograniczenia w naszym życiu (w mojej ocenie słuszne i potrzebne). Tłumaczenie o walce z koronawirusem jest śmieszne i osobiście odbieram je jako kpinę z Radnych Rady Powiatu w Jaśle. Czy sama Pani Wiceprzewodnicząca wierzy w to co pisze i mówi w kwestii zwołania XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle?

W związku z powyższym poprosiłem  o udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czy Radny Rady Powiatu w Jaśle jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Jaśle lub Rady Powiatu w Jaśle?
 • Czy Radny Rady Powiatu w Jaśle wykonuje i jakie czynności zawodowe lub służbowe
  w związku ze sprawowaniem mandatu radnego?
 • Czy i kiedy wystąpiła Pani do jakichkolwiek organów i instytucji odpowiedzialnych za stan sanitarno-epidemiologiczny w kwestii organizacji sesji Rady Powiatu w Jaśle? Proszę o przekazanie skanu takich wystąpień oraz ewentualnych odpowiedzi lub opinii takich organów i instytucji?
 • Czy jest Pani w posiadaniu innych opinii prawnych w zakresie organizacji sesji
  w obowiązującym (aktualnym) porządku prawnym dotyczącym ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii?
 • Czy zasięgała Pani opinii w tej kwestii w placówkach służby zdrowia,
  w szczególności u specjalistów z zakresu epidemiologii lub zakażeń? Jeśli tak, to proszę o podanie tych informacji i załączenie skanu otrzymanych opinii w tym zakresie.
 • Czy i z którymi Radnymi przeprowadziła Pani rozmowy w kwestii uzyskania informacji o ewentualnym pobycie Radnych poza granicami naszego kraju, szczególnie w zakresie ich pobytu i ich powrotu z krajów, w których występuje epidemia koronawirusa? Czy wystąpiła Pani o przekazanie takiej informacji przez Radnych obejmujących okres miesiąca marca 2020 r.? Czy jest Pani wiadomo o jakimkolwiek Radnym, który w okresie ostatniego miesiąca przebywał lub powrócił z zagranicy albo ma obowiązek odbywania kwarantanny z innych powodów?
 • Czy zasięgała Pani informacji u Radnych o ewentualnych zagrożeniach jakie niesie dla nich zakażenie koronawirusem ze względu na ich stan zdrowia? Czy, któryś z Radnych informował Panią o występowaniu u niego takich zagrożeń?
 • Czy w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ciągu ostatnich 2 tygodni odbywały się spotkania Radnych Klubu PiS albo inne spotkania lub posiedzenia, w których uczestniczyło więcej niż 5 osób? Jeśli tak to kiedy, kto był organizatorem i ile osób w nich uczestniczyło?
 • Kto wg Pani, w przypadku zgłoszenia na Policję lub do innych uprawnionych organów interwencji związanej z nielegalnym zgromadzeniem lub spotkaniem będzie ponosił odpowiedzialność karną? Czy w ramach obowiązujących przepisów zabraniających organizowania zgromadzeń lub spotkań odpowiedzialność karną ponosi każdy uczestnik tego nielegalnego spotkania? Jaka kara grozi za ewentualne naruszenie tych zakazów? Czy posiada Pani opinię prawną wyłączającą z odpowiedzialności karnej Radnych? Jeżeli tak, to proszę o jej pilne przesłanie wszystkim Radnym.
 • Czy jest Pani coś wiadomo na temat zakażenia pracowników Starostwa koronawirusem lub przebywania w kwarantannie pracowników Starostwa Powiatowego albo powiatowych jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku Starostwa? Proszę o podanie informacji, kiedy takie sytuacje zostały potwierdzone?
 • Czy w związku z wprowadzonymi przez Rząd (Ministra Zdrowia) nowymi ograniczeniami, wystąpiła Pani o wydanie nowej opinii prawnej w zakresie zwołania sesji? Czy i kiedy skan takiej opinii otrzymają Radni?
 • Ilu Radnych powiadomiło Panią o fakcie swojej nieobecności na sesji podważając zasadność jej zwołania po ogłoszeniu stanu epidemii? Proszę o podanie nazwisk tych radnych.
 • Czy ktoś z Radnych informował Panią, że jego obecność na sesji może stanowić dla innych Radnych zagrożenie ze względu na rodzaj pracy jaką wykonują np. lekarze itp.?
 • Czy w sesji mogą brać udział media oraz mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w sprawach związanych z koronawirusem ? Jeżeli nie to proszę podać podstawę prawną wykluczenia tych osób z udziału w sesji?
 • Czy pomieszczenie, w którym ma odbyć się sesja spełnia wszystkie wymogi i odległości jakie są wymagane przy organizacji takiego spotkania? Proszę o podanie w jakich odległościach i na podstawie jakich uregulowań prawnych mogą przebywać od siebie osoby (biorąc pod uwagę najnowsze wytyczne). W tym celu proszę o sporządzenie nowego planu sytuacyjnego z podaniem w jakich miejscach siedzą poszczególne osoby (z imienia i nazwiska) oraz podanie w jakiej skali został sporządzony plan rozmieszczenia osób? Przypominam, że Radni nie są pracownikami.

Ze względu na wagę sprawy poprosiłem  o jak najszybszą odpowiedź, gdyż uzyskane odpowiedzi pozwolą podjąć mi decyzję o ewentualnym uczestnictwie w sesji.  Ma to szczególne znaczenie w kontekście Pani stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 30 marca 2020 r., a osobiście dla mnie szczególnie ostatniego zdania z tego pisma, które sobie pozwolę zacytować: „Wyrażam nadzieję, że podjęte starania w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dla Radnych, przekonają Państwa do wzięcia udziału w zwołanej Sesji Rady Powiatu w Jaśle i pomimo trudnej sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy, umożliwią solidarne działanie całej Rady w celu zabezpieczenia funkcjonowania organów samorządu powiatowego, zabezpieczenia miejsc pracy i środków na walkę z korona wirusem.”

Krzysztof Buba              
Radny Rady Powiatu w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj