wtorek, 18 czerwca, 2024

Drugiej szansy nie będzie

0
Drugiej szansy nie będzie
Udostępnij:

Szkoda, że nie wykorzystaliśmy wielkiej, niepowtarzalnej szansy na rozbudowę jasielskiego szpitala, nawet w ograniczonym zakresie. Co zostało dzisiaj z ambitnych planów dotyczących rozbudowy Szpitala?

W 2014 roku z pełnym optymizmem i wiarą podeszliśmy do potrzeb jasielskiego szpitala, konieczności jego rozbudowy i modernizacji. Ówczesny starosta jasielski Adam Kmiecik z optymizmem przekonywał radnych: „W ramach rozbudowy planuje się budowę bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornię oraz pomieszczenia techniczne i dwa oddziały na min. 25 łóżek każdy. Ponadto zostanie wybudowany obiekt na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, który obecnie mieści się w budynku Za Bursą w Jaśle. Planuje się budowę budynku dla potrzeb poradni, które obecnie funkcjonują przy ulicy Szopena oraz ulicy Lwowskiej. Zostanie wybudowany nowy budynek dla dyrekcji i administracji szpitala. ”, a Michał Burbelka dyrektor szpitala wtórował: „Jest to historyczna decyzja, która umożliwi przebudowę szpitala. Dajemy sobie szansę.” Aktualna wtedy opozycja (PiS pod przewodnictwem radnego Adama Pawlusia), była „za” rozwojem, ale za mniejsze pieniądze przy ścisłej współpracy z rządem, samorządami wszystkich szczebli, szczególnie miejskim (Jasło). Od 2016 roku jasielski PiS z Adamem Pawlusiem rządzi samorządem powiatowym. Co zostało dzisiaj z ambitnych planów dotyczących rozbudowy Szpitala? Co zostało z zapowiedzi i deklaracji radnych PiS z 2014 roku? Od 2016 roku mamy dokumentację techniczną i poniesione na nią wydatki w kwocie ok. 1,4 mln zł i proces sądowy.

Warto przypomnieć, że już w 2008 roku była opracowana przez Szpital pierwsza koncepcja architektoniczna jego rozbudowy polegającą na dobudowie nowego skrzydła z nowymi salami operacyjnymi, gabinetami zabiegowymi i salami dla chorych. W 2012 roku powstają dwie kolejne koncepcje, które zakładały:

  1. przebudowę Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji poprzez m.in. nadbudowę budynku A (takie rozwiązanie wymagało zamknięcia bloku operacyjnego na ok. 8 m-cy),
  2. budowę, w kompleksie szpitalnym w sąsiedztwie budynków A i B, samodzielnego trzykondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami technicznymi, szatnią, centralną sterylizatornią, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi połączonego łącznikiem na poziomie parteru i I piętra z budynkiem szpitala.

Mamy przebudowany Szpital z nowym blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią za ok. 22 mln. zł. Skorzystaliśmy z możliwości dofinansowania części wydatków w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony. Ponad 160 mln zł przeznaczył zarząd województwa podkarpackiego na inwestycje, które będą zrealizowane w 19 szpitalach w regionie.

https://rzeszow.onet.pl/podkarpackie-ponad-160-mln-zl-na-inwestycje-w-szpitale/z0gt3s7

Szkoda, że nie wykorzystaliśmy wielkiej, niepowtarzalnej szansy na rozbudowę jasielskiego szpitala, nawet w ograniczonym zakresie, o której mowa wyżej, ale jednak rozbudowy dającej oddech i możliwość dalszego rozwoju. Tak zrobiły inne ośrodki, my nie. Cóż, nie szkoda róż, gdy plonie las.

Wystarczy porównać poniższe zestawienie…

Lista wybranych projektów:

1.          Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.            

Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów. Projekt zakładał rozbudowa budynku nr 1 szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie o oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny, chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny i noworodkowy oraz izbę przyjąć, pracownię diagnostyki obrazowej, a także zakupy sprzętu i aparatury medycznej

kredyt –powiat spłaca po 1,5 mln. zł przez 27 lat Łącznie do spłaty 40,50 mln. zł, obsługa kredytu szpital 3,2 mln. zł.         

Koszt całkowity: 53,70
RPO Urząd Marszałkowski: 10,0
Samorząd Powiatowy 40,5
Szpital: 3,2

2.           Szpital Specjalistyczny w Jaśle   

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej.

Projekt obejmował rozbudowę i doposażenie istniejącej infrastruktury Szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji. Dotychczasowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego zostaną przebudowane i rozbudowane w obrębie dachu co pozwoli na uruchomienie sali nadzoru pooperacyjnego. Obecna Centralna Sterylizacja zostanie rozbudowana poprzez adaptacje pomieszczeń obecnie nieeksploatowanych w których mieściła się poprzednio kotłownia.

Koszt całkowity: 22 mln
Urząd Marszałkowski: 10,0
Samorząd Powiatowy 11,8
Szpital: 0,2

3.           Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy      

Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego          

Koszt całkowity: 32 mln
Urząd Marszałkowski: 10,0
Samorząd Powiatowy 0
Szpital: 13 – kredyt spłacany przez starostwo i szpital        

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącego budynku, w którym znajduje się pralnia i kuchnia, wykonanie budynku trzykondygnacyjnego podpiwniczonego w wyniesionym lądowiskiem dla helikopterów. W pomieszczeniach piwnic będą zlokalizowane pomieszczenia stacji mycia i dezynfekcji łóżek, na parterze zlokalizowane będą pomieszczeniu bloku operacyjnego, na kondygnacji I piętra będą zlokalizowane pomieszczenia centralnej sterylizacji. Budynek wyposażony zostanie w instalację wentylacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, instalację gazów medycznych, instalację niskoprądową.  

4.           Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku     

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia            

Koszt całkowity: 23 mln
Urząd Marszałkowski: 10 mln
Samorząd Powiatowy 1,5 mln
Szpital: 11,5 mln

Blok Operacyjny (5 sal) i Centralna Sterylizacja , każda sala operacyjna dedykowana poszczególnym specjalnościom: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, laryngologii, urologii i ortopedii. Lądowisko dla helikopterów, wyposażenie sprzęt medyczny. Każda sala dedykowana do specjalności (kredyt poręczony przez powiat)

To tylko wybrane przykłady, więcej w załączniku do pobrania.

Janusz Przetacznik, radny Rady Powiatu w Jaśle