sobota, 18 maja, 2024

Problemy Szpitala nie mogą być tematem „tabu”

0
Problemy Szpitala nie mogą być tematem „tabu”
Udostępnij:

Właściwe funkcjonowanie Szpitala jest dla powiatu sprawą ważną, a co za tym idzie nie wolno nam istniejących tam problemów jako „niewygodnych” albo nawet wręcz „.tabu”. Niestety utarło się, że priorytetem staje się działalność Szpitala gdy chodzi o kolejną dotację samorządową, o kolejne pieniądze, które mają poprawić funkcjonowanie Szpitala, bez zwrotnej informacji dotyczącej rozliczenia finansowego inwestycji i analizy osiągniętych celów i korzyści dla społeczeństwa i personelu szpitala.

Władze samorządowe i dyrektor Szpitala przekonują radnych, że to priorytet, że tak trzeba, bo troska o Szpital jest naszym obowiązkiem nie tylko ustawowym ale i moralnym. Zgadzam się z tym w pełni, podobnie jak i moi koledzy z klubów SDM i PSPP. Jesteśmy jednak przekonani, że musi odbyć się, już i tak mocno spóźniona, dyskusja o szeroko rozumianych potrzebach szpitala, problemach i wypracowanie rozwiązań oraz środków zaradczych.

Pracownicy domagają się należnych podwyżek i mają do tego prawo. Powtarzane im wciąż hasła, że pieniędzy nie ma i powinni dalej „zaciskać zęby” muszą się skończyć. Ludzie mają prawo domagać się poszanowania swoich praw a nie tylko rozliczania z obowiązków.

Już zbyt wiele czasu straciliśmy, wiele zostało podjętych złych lub niezbyt trafnych decyzji, wielu znakomitych fachowców opuściło jasielski szpital i podjęło z dużym powodzeniem pracę w innych podmiotach leczniczych. Tak nie musiało być, tak nie musi być. Porozmawiajmy szczerze, wspólnie zastanówmy się co było tego przyczyną i jak zapobiec temu w przyszłości. Może będzie boleć, ale w końcu zdobądźmy się na ten krok, właśnie w przededniu wyboru najlepszej osoby (kandydata) na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dlatego też, jak już wspomniałam w obliczu totalnego blokowania naszych uwag, zdecydowaliśmy się na skorzystanie z ustawowych uprawnień i zwróciliśmy się do Przewodniczącego Roberta Snocha o zwołanej sesji nadzwyczajnej poświęconej sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wnioskowaliśmy jednocześnie o zaproszenie na wspomnianą sesję kierowników oddziałów, zakładów szpitalnych, związków zawodowych, osób które mogą wiele wnieść do tej debaty.

Nie wolno nam już dłużej udawać, że problemu nie ma. I chyba nie muszę dodawać, że troska o Szpital winna być i wierzę, że jest naszą wspólną sprawą. Ponad polityką, ponad podziałami, ponad wszystkim.

Pan Przewodniczący RPJ obiecał nam, że zwoła ją na czwartek, 28 marca na godz. 16.

Ewa Wawro
radna Rady Powiatu w Jaśle
członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle