wtorek, 25 czerwca, 2024

Radna RPJ Dorota Woźniak VI podziękowała za wieloletnią współpracę

0
Radna RPJ Dorota Woźniak VI podziękowała za wieloletnią współpracę
Dorota Woźniak, radna_RPJ
Udostępnij:

Ostatni raz uczestniczę w obradach Rady Powiatu w Jaśle, ponieważ zdecydowałam się nie wnosić skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie oddalającego moją skargę na uchwałę Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Chcę wierzyć, że moje odejście pozwoli teraz Radzie pracować na zasadach praworządności, z poszanowaniem prawa wszystkich radnych do wyrażania swoich opinii, korzystania radnych z ich ustawowych praw, bez uciekania się do forteli, sztuczek i zakłamywania rzeczywistości. Wszystko można przegłosować mając większość, nawet nieprawdę. Lecz takie postępowanie jest wypaczeniem demokracji.

Jestem pełna nadziei, że determinacja Zarządu i radnych PiS w mojej sprawie, przełoży się  na wykonywanie z taką samą determinacją wszystkich wyroków sądów lub uzasadnień wyroków, także tych nie po myśli, a wyroki sądów nigdy więcej nie zostaną nazwane „opiniami” i będą obowiązujące.

Dziękuję Radnym, a zwłaszcza moim Koleżankom i Kolegom z Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami i Samorządu dla Mieszkańców oraz pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za wieloletnią współpracę.

Na zakończenie podkreślam, że od 30 lat powiat jasielski jest i będzie nadal moim centrum życiowym, określonym więzami osobistymi, towarzyskimi i administracyjno-prawnymi.

Dorota Woźniak, radna RPJ