wtorek, 18 czerwca, 2024

Ważne decyzje Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące inwestycji drogowych

0
Ważne decyzje Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące inwestycji drogowych
Udostępnij:

Na XX Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 29 lutego 2016 r. podjęto decyzje skutkujące wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego istotnych inwestycji drogowych, a to:

1. Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 42 mln zł/,

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 33 mln zł/,

3. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec- Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski /realizacja w latach 2016-2019, kwota – 50 mln zł/,

4. Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 160 mln zł/,

5. Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 2 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 80 mln zł/,

6. Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 5 mln zł/,

7. Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik /realizacja w latach 2016-2018, kwota – 20 mln zł/,

8. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej/realizacja w latach 2016-2018, kwota – 75 mln zł/,

9. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca /realizacja w latach 2016-2019, kwota – 82,4 mln zł/,

10. Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R) /realizacja w latach 2015-2018, kwota – 14 mln zł/.

Realizacje wskazanych inwestycji są planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Polska Wschodnia.

* Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wojciech Zając
Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Sejmiku Województwa Podkarpackiego