sobota, 22 czerwca, 2024

XXII Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXII Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie Protokołu z XIX Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie Protokołu z XX Sesji RMJ
2.3. Zatwierdzenie Protokołu z XXI Sesji RMJ
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. wyrażenia zgody na rozwiązanie z Powiatem Jasielskim oraz Gminą Tarnowiec porozumień w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego reprezentowanego przez Zbór ARKA w Jaśle /Druk Nr 204/,
4.2. realizacji zadania pn.”Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” /Druk Nr 205/,
4.3. realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” /Druk Nr 206/,
4.4. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania pn.”Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia  i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle /Druk Nr 207/.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXII Sesji RMJ.

 

  /dr/