środa, 28 lutego, 2024

23 czerwca sesja absolutoryjna

0
23 czerwca sesja absolutoryjna
Udostępnij:

23 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się posiedzenie LXI Sesji Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji Wnioskowej.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2013 r. /wraz z podjęciem stosownej uchwały/,

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad LXI Sesji RMJ.