środa, 21 lutego, 2024

Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2013 r. o godz. 10 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.1. Zatwierdzenie Protokołu z XLVIII Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie Protokołu z XLIX Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie Protokołu z L Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło-Błażkowa-ulica Mickiewicza-Osiedle Gamrat” /Druk Nr 482/

4.2. Zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania wnioskowanego przez Miasto Jasło do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ-ROZWÓJ” /Druk Nr 479/,

4.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła /Druk Nr 484/,

4.4. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 /Druk Nr 483/,

4.5. Zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Druk Nr 481/,

4.6. Przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście – Floriańska” /Druk Nr 485/,

4.7. Przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Jasła dla obszaru „Żółtków-I” /Druk Nr 486/,

4.8. Uchylenia Uchwały Nr XLI/384/2013 RMJ z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Jasła dla obszaru „Gamrat-I” /Druk Nr 487/,

4.9. Nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 16-Kaczorowy /Druk Nr 488/,

4.10. Nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 9-Górka /Druk Nr 489/,

4.11. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej Jasła /Druk Nr 490/.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad LI Sesji RMJ.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła

Elżbieta Bernal