sobota, 3 grudnia, 2022

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu w Jaśle

0
Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 października  2013 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle,  z  następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.
b) zmiany Uchwały Nr XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.
c) zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21.03.2013 r. w sprawie określenia przystanków i zasad korzystania z tych obiektów.
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2014 r. na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej.
e) wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle obręb nr 7 – Południe.
7. Ocena stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym.
8. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11.    Interpelacje.
12.    Wnioski i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogusław Kręcisz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj