wtorek, 27 lutego, 2024

Niebezpieczne strony internetowe, przez które możesz stracić pieniądze! UOKiK wydaje ostrzeżenie konsumenckie

0
Niebezpieczne strony internetowe, przez które możesz stracić pieniądze! UOKiK wydaje ostrzeżenie konsumenckie
Udostępnij:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz pierwszy ostrzega konsumentów przed niebezpiecznymi witrynami internetowymi! Zgodnie z komunikatem Urzędu „prowadzone przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego witryny: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl mogą powodować znaczne straty dla klientów”. Pierwsze ostrzeżenie konsumenckie UOKiK wyjaśnia, że wymienione w nim strony internetowe nie zawierają wymaganych prawem informacji, w konsekwencji czego użytkownicy nieświadomie zawierają z prowadzącym je przedsiębiorcą umowy abonamentowe, kosztujące klientów około 500 złotych miesięcznie, o czym dowiadują się dopiero po otrzymaniu wezwania do zapłaty.
Wymienione w ostrzeżeniu konsumenckim UOKiK strony internetowe działają niejako na zasadzie biura ogłoszeń, przez które użytkownicy zlecają publikację ogłoszeń nieruchomości na współpracujących serwisach. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu wyświetlana jest informacja, iż konsument korzysta z trzymiesięcznego bezpłatnego okresu testowego, brak jednak wystarczającej informacji, że po upływie trzech miesięcy usługa staje się płatna, a jej miesięczny koszt wynosi około 500 złotych miesięcznie. O tym właśnie fakcie każdy z użytkowników dowiaduje się dopiero w chwili otrzymania wezwania do zapłaty, jednocześnie okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące, a więc koszt usługi może wynieść nawet w granicach 1500 złotych.

Jak jednak tłumaczy Urząd, wysyłane przez Tomasza Braniewskiego wezwania do zapłaty nie mają mocy prawnej, nie trzeba ich więc opłacać. Dlaczego? Zgodnie z obowiązującym prawem „skuteczne zawarcie umowy przez internet następuje jedynie w sytuacji, gdy przycisk służący do zgłoszenia zamówienia opatrzony jest jednoznaczną informacją o tym, że zawierana umowa będzie odpłatna”. W przypadku wymienionych w ostrzeżeniu stron internetowych tak nie jest, a więc i umowa z przedsiębiorcą prowadzącym niebezpieczne witryny nie może być uznana za zawartą, nie ma więc potrzeby dokonywać żadnych płatności z jej tytułu, nawet jeśli otrzymamy wezwanie do zapłaty.

Cały artykuł na softnet.pl