niedziela, 21 kwietnia, 2024

Twórcy i mecenasi kultury docenieni

0
Twórcy i mecenasi kultury docenieni
Udostępnij:

Pięć honorowych statuetek „Mecenas kultury 2012” dla firm wspierających wydarzenia kulturalne w Jaśle i pięć indywidualnych Nagród Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury, wręczył podczas świątecznego wieczoru (16 bm.) w Jasielskim Domu Kultury burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. Na spotkanie przy wigilijnym stole przyszło kilkaset osób.

Przeczytaj komentarz do artykułu

Statuetki „Mecenas Kultury 2011” otrzymały firmy: Jasielskie Centrum Reklamy Frogart (odebrał właściciel Józef Nawracaj), Sieć Jasielskich Sklepów MPM (odebrał właściciel Mirosław Prucnal), Grupa LOTOS S.A. (odebrał przedstawiciel Roman Kościow), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (odebrał dyr. ds. biura obsługi klientów biznesowych Andrzej Data), Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle (odebrał dyr. Oddziału Mariusz Konieczny).

Nagrodami za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowani zostali: Ewa Grzebień – instruktorka muzyki w JDK, której wychowankowie co roku od wielu lat zdobywają nagrody i wyróżnienia w regionalnych i ogólnopolskich konkursach wokalnych, Bogusław Mastej – literat, reżyser teatralny, długoletni działacz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jan Gadzała i Ludwik Szura – długoletni działacze Chóru „Echo” oraz Marian Ulaszek – od lat udzielający się w jasielskiej Miejsko – Kolejowej Orkiestrze Dętej.

Burmistrz Andrzej Czernecki podkreślił, że laureaci Nagród Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury od lat działają na rzecz lokalnego środowiska, propagując różne formy kultury. Są to osoby obdarzone niezwykłym darem wrażliwości, dzielące się swoimi talentami z innymi z potrzeby serca, nie bacząc na profity. – Tym większe słowa uznania dla tych wszystkich państwa, którzy tworzą i działają w sferze kultury – mówił, zaznaczając, że bez ich twórczego zaangażowania w kulturę, życie w mieście byłoby uboższe i bezbarwne. – Za to wszystko, za to, że tę codzienną szarość nam rozjaśniacie, za to, że dostarczacie nam wielu wrażeń podczas koncertów, spektakli teatralnych, wernisaży, chciałem wam z całego serca podziękować – powiedział A. Czernecki.

 

Burmistrz zaznaczył również, że ten rok jest rokiem szczególnym, w którym Honorowym Obywatelem Miasta Jasła został urodzony w Jaśle Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, sławny kompozytor, którego fragmenty utworów publiczność usłyszała na początku spotkania.

 

Mecenasom kultury burmistrz podziękował za to, że wspierają jasielską kulturę pomimo różnych sytuacji kryzysowych, budując w Jaśle klimat przyjazny rozwojowi kultury. – To wielkie serce dla kultury nie gaśnie. To jest piękne, że panowie deklarują, że tak będzie w i następnym roku, i – mam nadzieję – w kolejnych latach – powiedział burmistrz.

Oprawę muzyczną tegorocznej gali wręczania nagród zapewnił zespół Afera Blues Group. Specjalnie napisaną na tę okazję „Jasielską Kolędę 2012” (słowa – Maciek Szewczyk, muzyka i aranżacja – Wojtek Nowicki) zaśpiewał zespół wokalny JDK, przygotowany przez Ewę Grzebień. Następnie wystąpił znany już dobrze jaślanom i zawsze gorąco witany Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej. Kolędy, pastorałki i jasełka w góralskiej wersji wprowadziły świąteczny nastrój.

Wigilia to najpiękniejszy czas w naszym kraju, to najpiękniejsza tradycja, gdzie spotykają się wszyscy wspólnie przy stole, gdzie można powspominać, gdzie można spotkać przyjaciół, znajomych, ba – gdzie można się pojednać. A jednocześnie jest to czas refleksji, gdy staramy się spojrzeć wstecz, cóż udało się w danym roku osiągnąć – powiedział Janusz Szewczyk, dyr. JDK, prowadzący spotkanie wspólnie z wicedyrektor Heleną Gołębiowską.

Zanim wszyscy spotkali się przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami od pokoleń podawanymi w regionie jasielskim w wigilijny wieczór, by podzielić się opłatkiem, ks. dziekan Zbigniew Irzyk, proboszcz parafii kolegiackiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaśle poprowadził wspólną modlitwę oraz złożył świąteczne życzenia w imieniu obecnych na spotkaniu ks. prałata Tadeusza Paszka, proboszcza parafii św. Stanisława BM i gwardiana jasielskich franciszkanów ojca Krzysztofa Kozioła oraz wszystkich jasielskich księży.

Nagrody Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury przyznawane są od 2001 roku (nie więcej niż 5 rocznie). Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Zgodnie z uchwałą rady miasta przyznaje je kapituła w skład której wchodzą: burmistrz miasta (przewodniczący), przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz laureaci nagrody z poprzedniego roku.
Statuetki „Mecenas Kultury” przyznawane są od 2003 roku firmom, które w znaczący sposób wspierają organizowane w Jaśle wydarzenia kulturalne.

JDK