wtorek, 16 kwietnia, 2024

Pomysł na… Beskid Niski

0
Pomysł na… Beskid Niski
Udostępnij:

Szukając pomysłu na ciekawą wycieczkę z pewnością należy pomyśleć o pobliskim Beskidzie Niskim, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, do odpoczynku zarówno aktywnego jak i biernego.

 

Południową cześć powiatu jasielskiego zajmują malownicze wzniesienia Beskidu Niskiego. Jak sama nazwa wskazuje, jest on najniższym spośród wszystkich pasm Beskidów. To obszar który jest najmniej przekształcony przez działalność człowieka w całym powiecie. Jest on celem turystów, którzy cenią sobie różnorodność krajobrazu, czyste środowisko oraz bogatą florę i faunę. W związku z licznymi walorami przyrodniczymi występującymi na tym obszarze oraz stosunkowo łagodnym klimatem, rozwój turystyki w rejonie Beskidu Niskiego następuje gwałtownie. Biorąc pod uwagę bliskość tego terenu od Jasła, warto udać się tam na spacer górską ścieżką, przejażdżkę na rowerze lub konną ale można również wybrać inną formę aktywności.

W Beskidzie Niskim turystyka piesza to niewątpliwie najbardziej popularna forma turystyki, ze względu na bogatą sieć szklaków turystycznych. Są to szlaki wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajobrazowe ale i również występuje tu wiele szlaków tematycznych, np.: Szlak Papieski lub Szlak Graniczny. Popularną formą spędzania czasu w Beskidzie Niskim są obozy wędrowne. Będąc na szlaku, mamy pewność że nie spotkamy tu takich tłumów jak w Bieszczadach czy Tatrach, przez co możemy czuć się bardziej komfortowo, ale za to mamy większe szanse na spotkanie niedźwiedzia.

Turystyka rowerowa ma głównie charakter czysto krajoznawczy, a niektórzy traktują ją jako formę sportu. Beskid Niski jest idealnym miejscem dla uprawiania tego rodzaju turystyki, poprzez liczne szlaki rowerowe wyznaczone na jego obszarze oraz dzięki zróżnicowanej rzeźbie terenu, ponieważ możemy jeździć po bardziej wymagających szlakach o charakterze górskim albo wybrać również takie, które będą prowadziły po stosunkowo łagodnych miejscach.

Bardzo wiele osób zwiedza te rejony „w siodle”, ponieważ turystyka konna na tych terenach jest bardzo dobrze rozwinięta poprzez liczne stadniny koni. Dodatkowym atutem dla tego typu zwiedzania, jest fakt iż większość szlaków na tym obszarze to leśne dróżki czy też polne łąki.

Dla turystów pragnących odpoczynku nad wodą, warto polecić zalew w Krempnej oraz górny odcinek rzeki Wisłoki, gdzie ma ona charakter górski z bardzo wartkim nurtem. Bardzo czysta woda Wisłoki sprzyja również wędkowaniu, co jest kolejnym atutem dla miłośników tego terenu. Dodatkowo warto dodać, iż na górnych odcinkach rzek np.: Wisłoki jest możliwość do uprawiania kajakarstwa, ze względu na typowo górski charakter tej rzeki, a takim kajakiem można nawet dopłynąć do Jasła.

Na terenie południowej części Naszego powiatu rozwija się turystyka poznawcza, której głównym motywem, jest zwiedzenie miejsc cennych przyrodniczo, które można podziwiać i eksplorować. Przyroda to nieodłączny element ludzkiego życia, który w związku z gwałtownym rozwojem m.in.: przemysłu i rolnictwa ulega degradacji. W związku z tym grupę turystów nastawionych na podziwianie przyrody, stanowią w głównej mierze mieszkańcy terenów mocno zurbanizowanych i uprzemysłowionych, w dodatku są to osoby wykształcone z wysokim stopniem świadomości ekologicznej.

W związku z bardzo bogatą florą i fauną Beskidu Niskiego oraz z obszarami chronionymi prawnie, ten typ turystyki jest jak najbardziej adekwatny to opisywanego miejsca. Warto zaznaczyć, że lasy sosnowe na tym obszarze zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich Beskidów, co czyni nasz Beskid Niski wyjątkowym. Najbardziej charakterystyczna dla tych terenów jest buczyna karpacka, która tworzy duże kompleksy leśne. Typowymi zbiorowiskami roślinnymi dla Beskidu Niskiego są łąki i pastwiska, gdzie występuje bardzo wiele chronionych roślin, które możemy spotkać podczas wędrówek.

Dla miłośników przyrody, warto też wspomnieć o przyrodzie tej nieożywionej – czyli o Rezerwacie Kornuty, czyli labiryncie skalnym, który jest efektem największego osuwiska skalnego w Polskich Karpatach. Wysokość skał w tym rezerwacie waha się od 2 do 15 metrów na odcinku ok. 800 m. Przyjmują one charakter bloków skalnych z licznymi labiryntami i szczelinami. Cały rezerwat objęty ochroną i zajmuje obszar 12 ha.

Jest bardzo wiele czynników geograficznych w Beskidzie Niskim, które w połączeniu ze sobą wpływają na dużą atrakcyjność turystyczną oraz sprzyjają do uprawiania różnych form turystyki oraz sportu. Korzystając z bliskości tego terenu od Jasła, trzeba w wolnej chwili koniecznie się tam wybrać, zwłaszcza teraz gdy nadchodzi jesień, kiedy to buczyna karpacka zacznie zmieniać swoje kolory.

Kamila Płazińska

{gallery}galerie/16_rok/beskid_niski{/gallery}