sobota, 15 czerwca, 2024

Czy sterylizacja i kastracja pomoże?

0
Czy sterylizacja i kastracja pomoże?
Udostępnij:

Rada Miejska Jasła przyjęła pn. „Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jasła w 2016 r.” Jego uchwalenie to ustawowy wymóg.

Wspomniany program przewiduje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schroniskach.

Jasielscy radni przyjmując program uznali, że wolno żyjące koty są elementem ekosystemu, ponieważ ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Uznali jednocześnie, że tam, gdzie istnieją skupiska kotów, tam będą one dokarmiane przez ich społecznych opiekunów. Miasto będzie także płaci za usługę weterynaryjną wykonaną w związku ze zdarzenia drogowymi z udziałem zwierząt.

Na realizację tych zadań w 2016 r. miasto przeznaczyło 56 090 zł. Kwota została określona na podstawie wydatków przeznaczonych na te zadania w 2015 r. W budżecie zabezpieczono jednak 65 000 zł.

W ankiecie udostępnionej na stronie głównie portalu zapytaliśmy naszych Czytelników cyt: Czy sterylizacja psów i kotów ograniczy liczbę problem bezpańskich zwierząt w mieście?

Jak ocenili ten problem Czytelnicy można sprawdzić oddając słój głos w tej ankiecie.

sonda

Ewa Wawro