piątek, 24 maja, 2024

HENRYK NICPOŃ: Pułapka ochrony zdrowia w Nowym Żmigrodzie?

0
HENRYK NICPOŃ: Pułapka ochrony zdrowia w Nowym Żmigrodzie?
Udostępnij:

POWIAT JASIELSKI / PODKARPACIE. Pod adresem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie w powiecie jasielskim pada wiele zarzutów i uwag. Podnoszący je proszą o zachowanie anonimowości. Aby upewnić się, że podnoszone oskarżenia rozżalonych mieszkańców na ochronę zdrowia w gminnie Nowy Żmigród nie są fałszywymi posądzeniami, bezpodstawnymi pomówieniami, insynuacjami, bluźnierstwami, czy też wymyślonymi oszczerstwami wobec kierownictwa ośrodka zdrowia postanowiłem uzyskać odpowiedzi m.in. od wójta gminy Nowy Żmigród Grzegorza Bary i kierownika w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie lek.med. Grzegorza Persa.

Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara był zaskoczony pytaniami, jakie e-mailem otrzymał dotyczącymi funkcjonowania miejscowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia.

Zaręcza, że dotychczas nie miał żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w gminnej palcówce zdrowia. Zapewnia, że najszybciej jak to możliwe gmina podejmie działania sprawdzające.

11_16

Tymczasem w gminie Nowy Żmigród pada wiele zarzutów pod adresem funkcjonowania miejscowej służby zdrowia. Tym bardziej wszystkie powinny zostać sprawdzone i zweryfikowane. Czy oskarżenia nie są fałszywe? Tym bardziej, że podnoszący je proszą o zachowanie anonimowości.

Dlatego wójt Grzegorz Bara otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

•    Czy wiadomym są Panu Wójtowi sytuacje będące na porządku dziennym dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia za wypisywanie recepty, za udzieloną poradę, za dojazd do domu chorego w ramach wizyty domowej? Czy Pan wójt poczynił działania mające na celu wyeliminowanie patologii w tym zakresie?

•    Czy Pan Wójt posiada informację dotyczącą wykorzystania samochodu będącego własnością Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz pracownika do celów kampanii wyborczej przez kierownika ośrodka Grzegorza Persa?

•    Czy w ostatnich latach były prowadzone jakiekolwiek postępowania kontrolne administracji samorządowej oraz przez służby stojące na straży przestrzegania prawa Państwa Polskiego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, bądź w sprawie jego kierownika Grzegorza Persa?

•    Czy wiadomym jest Panu Wójtowi o wielu miejscach zatrudnienia kierownika POZ w Nowym Żmigrodzie Grzegorza Persa? Czy i kiedy  uzyskał udzielenie zgody na zatrudnienie Pana Persa u innych pracodawców.

•    Czy w ramach czynności nadzorczych Gmina Nowy Żmigród prowadziła kontrole w jednostce jaką jest Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie dla którego to gmina jest podmiotem nadzorczym.

Z taką samą motywacją, ufając, że podnoszone oskarżenia są krzywdzące, bądź są bezpodstawnymi pomówieniami, czy też fałszywymi posądzeniami zwróciłem się do kierownika w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie lek. med. Grzegorza Persa  z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

•    Jak pan doktor ocenia swoją pracę lekarską i wywiązywanie się z obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie?

•    Czy trudno wywiązywać się z obowiązków lekarza pełniąc jednocześnie funkcję kierownika ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie?

•    Czy zgodne jest z etyką lekarską być kierownikiem i aktywnym lekarzem rodzinnym mającym przede wszystkim dbać o zdrowie pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i jednocześnie być kierownikiem Ośrodka oraz pracować jako lekarz orzecznik ZUS?

•    Czy nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle oraz osoba pracująca jako kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, lekarz rodzinny i lekarz orzecznik ZUS nie nadużywa zaufania społecznego?

•    Czy słuszne są zarzuty części mieszkańców gminy  Nowy Żmigród, że samochód ośrodka zdrowia wraz z pracownikiem jest zaangażowany w kampanię wyborczą kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia Ośrodka Zdrowia?

•    Czy jako nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle miał Pan wpływ na obsadę funkcji zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle i ustaleniu wysokości wynagrodzenia

•    Czy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie są pobierane daniny przez lekarzy od pacjentów zgłaszających się po porady, w tym za wypisanie recepty?

•    Czy prawdą jest że w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie znajdują się wyniki badań ginekologicznych pacjentek, które nie żyły od kilku lat i z tego powodu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające?

•    Czy prawdą jest, że pan doktor będąc zatrudniony na pełnym etacie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej?

•    Czy pan doktor pracuje w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej?

•    Na jakich zasadach Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie prowadzi podstawową opiekę zdrowotną nocną i świąteczną?

•    Czy prawdą jest, że Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie korzysta z usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle? Jeżeli tak to z jakich usług?

•    Czy prawdą jest, że lekarz z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  przy braku możliwości zapewnienia dyżuru lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej nocnej i świątecznej w Jaśle nie chce dyżurować w Jaśle gdyż woli przebywać w tym czasie w Nowym Żmigrodzie?

•    Czy zdaje sobie pan doktor sprawę, będąc jednocześnie członkiem zarządu powiatu, że utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia, w ten sposób dostęp do lekarza mieszkańcom potrzebującym lekarskiej pomocy z powiatu jasielskiego , z tak odległych od Nowego Żmigrodu gmin jasielskich, jak Brzyska, czy też Kołaczyce oraz gmin ościennych powiatów korzystających z takiej pomocy w Jaśle, jak Szerzyny, Brzostek, Frysztak?

•    Jaki interes ma Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, by potrzebujący uzyskać pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z odległych miejscowości, musieli udawać do pozajasielskiej odległej siedziby w Nowym Żmigrodzie nocnego i świątecznego POZ?

•    Czy członek zarządu powiatu może dbać wyłącznie o teren jednej gminy, w której pracuje, na przykład Nowego Żmigrodu, zapominając o pozostałych mieszkańcach powiatu oraz gmin z ościennych powiatów korzystających z najbliżej dostępnej pomocy?

•    Jak można pogodzić pracę kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie z pracą lekarza orzecznika ZUS oraz nieetatowego członka etatowego Zarządu Powiatu w Jaśle?

12_18

We wtorek, otrzymałem zapewnienie od lek.med. Grzegorza Persa, że odpowiedź na nie powinienem otrzymać najpóźniej do godzin południowych w czwartek.

W środę przypomniałem sms-em o obietnicy. Natomiast w czwartek rano otrzymałem sms-em informacje o treści:
„Szanowny Panie, w związku z szerokim zakresem pana zapytań, co wymaga szczegółowej analizy kilku obszarów działalności SPG ZOZ w Nowym Żmigrodzie, jak również w związku z moim urlopem zaplanowanym na czwartek (04.04.2024 r.) i piątek (05.04.2024 r.) informuję, że odpowiedź na pana zapytania zostanie udzielona w przyszłym tygodniu, z zachowaniem terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa”.

W tej sytuacji wierząc, że zarzuty rozżalonych mieszkańców na służbę zdrowia z gminy Nowy Żmigród jednak się nie potwierdzą, oczekuję odpowiedzi na sformułowane pytania, które mają wyjaśnić jaka jest prawda.

Henryk Nicpoń

13_14

źródło: materiały nadesłane