poniedziałek, 4 marca, 2024

Miasto przyznało dotacje

0
Miasto przyznało dotacje
Udostępnij:

107 tysięcy złotych przyznało miasto organizacjom pozarządowym na organizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.

 

Dotacje przekazane zostały na trzy główne zadania: „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym na terenie miasta Jasła” (77 tys. zł), „Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów” (20 tys. zł) oraz na „Wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny” (10 tys. zł).

Wsparcie na prowadzenie zadań otrzymali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Jasło, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jasło, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” Jasło.

UMJ