wtorek, 27 lutego, 2024

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

0
Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Rzeka_Klaudyna, fot. arch. UMJ
Udostępnij:

ZARZĄDZENIE nr V/72/2020

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 24 czerwca 2020 r.
godz. 7.30

w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła.

Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z ustąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Jasła o godzinie 730 dnia 24 czerwca 2020 r. odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzonego zarządzeniem nr V/70/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. o godzinie 3.30.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

Burmistrz Miasta Jasła:
Ryszard Pabian

Do pobrania: Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła.