wtorek, 18 czerwca, 2024

Policjanci szkolą duchownych

0
Policjanci szkolą duchownych
Udostępnij:

W Brzyskach, Samoklęskach i w Jaśle odbyły się szkolenia skierowane do osób duchownych. Jasielscy policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej omawiali między innymi sposoby zabezpieczania obiektów sakralnych oraz plebanii, zagadnienia związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych, rozważnym korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej i bezpieczeństwa w Internecie.

We wrześniu 2016 roku w Warszawie podczas zjazdu Księży Ekonomów Diecezjalnych oraz przedstawicieli Żeńskich i Męskich Zgromadzeń Zakonnych, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało cykl szkoleń adresowanych do osób duchownych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Cykl szkoleń rozpoczął się również na terenie powiatu jasielskiego.

Policjanci zorganizowali już trzy szkolenia skierowane do duchownych z dekanatu Brzosteckiego, Nowy Żmigród, Dębowiec i Jasło – Wschód. Celem tych spotkań było zwiększenie świadomości przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa osobistego, obiektów sakralnych oraz plebanii.

Podczas spotkania policjanci przestawili najczęstsze przestępstwa popełniane na szkodę osób duchownych, omówili sposoby zabezpieczenia budynków sakralnych oraz bezpieczeństwa osób duchownych podczas wizyt duszpasterskich. Ponadto księża zostali poinformowani o zagrożeniach, które mogą wystąpić w trakcie organizacji uroczystości kościelnych. Policjanci przybliżyli także problem, jakim są oszustwa popełniane w cyberprzestrzeni. Omówili zasady ochrony danych osobowych, bezpiecznego komunikowania się za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania sprzętu komputerowego. Przypomnieli zasady bezpieczeństwa, których stosowanie może zmniejszyć ryzyko zaistnienia cyberprzestepstwa.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat współpracy osób duchownych z Policją na rzecz promowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

KPP w Jaśle