wtorek, 18 czerwca, 2024

Jasło – moje miasto, mój dom

0
Jasło – moje miasto, mój dom
panel dyskusyjny, fot arch.
Udostępnij:

20 września, w auli Generatora Nauki GEN, odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jasło-moje miasto, mój dom”, w ramach którego realizowanych jest 18 przedsięwzięć o wartości 15,3 mln złotych.  Jasło otrzymało na to zadanie 100 proc. dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Jasło, jest jednym z 29 miast w Polsce, które otrzymało dofinansowanie na realizację zadań zaplanowanych w ramach programu Rozwój Lokalny. Partnerami miasta w kilku z nich są: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Fundacja Aktywna Galicja. – Na początku skierowaliśmy ten program do 255 miast średnich. Po pierwszym etapie zostały 54 miasta, a na koniec udało nam się wybrać, dzięki wsparciu Związku Miast Polskich, który wspierał nas ekspercko od samego początku i wspierał również wszystkie miasta w przygotowaniu dokumentów, 29 miast. Wśród tych miast jest Jasło, które dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu, będzie mogło rozwinąć się kompleksowo, zarówno w obszarze ochrony środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego, społecznego, jak również i instytucjonalnego – wyjaśniał Marcin Bogusz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas konferencji przedstawiono wizję i plany rozwojowe Jasła na 2024 rok, nową (wypracowaną w czasie opracowywania wniosku) ścieżką rozwoju miasta, a także omówiono poszczególne przedsięwzięcia. – Mają one stworzyć pewnego rodzaju otoczkę do tego, aby w mieście żyło się lepiej, by była to przestrzeń przyjazna w rozumieniu architektonicznym, jak również szeroko rozumiana przestrzeń do działań społecznych, edukacji, podnoszenia swojej wiedzy, szukania miejsc pracy. Taki cel przyświeca projektowi Jasło – moje miasto, mój dom – mówił podczas konferencji Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Realizowany przez miasto projekt jest, jak do tej pory, jednym z najbardziej rozbudowanych pod względem przedsięwzięć, zadań i działań. W ramach wniosku opracowano dwa dokumenty operacyjne: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Natomiast do końca kwietnia 2024 roku zrealizowanych będzie 18 przedsięwzięć (6 inwestycyjnych, 12 nieinwestycyjnych), które w sumie obejmują aż 111 mniejszych zadań (np. w ramach  przedsięwzięcia „Jasło – miasto wiedzy” jest 12 zadań, m.in. Uniwersytet Dziecięcy, warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Genialna Giełda Projektów, Jasielski Bon Szkoleniowy, Jasielskie Towarzystwo Naukowe).

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że największym potencjałem Jasła – ściśle endogennym – są jego mieszkańcy, którzy są ludźmi kreatywnymi i ambitnymi. Z kolei Jasło, to miasto Feniks, które zniszczone w 97 proc. nienawiścią, odbudowało się dzięki wytrwałości i miłości do tego miejsca. – Jestem przekonana, że ta miłość do miejsca nadal jest. Może nie jest zbyt popularne, żeby ją demonstrować, może gdzieś zgasł entuzjazm i wiara, ale jak to bywa w przypadku miasta Feniksa niewiele potrzeba, by się odrodzić. Wystarczy spojrzeć na naszą historię, wystarczy spojrzeć na dzieci i młodzież, które w naszym mieście tak pięknie patrzą w gwiazdy i odkrywają nowe asteroidy, wystarczy pomyśleć o ich przyszłości, by znaleźć w sobie wytrwałość i determinację, by włączyć się w działania na rzecz miasta, nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń – mówiła Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła, pełniąca rolę koordynatora projektu.

Część spotkania przeznaczono na panel dyskusyjny „Jasło na tle obecnych wyzwań stawianych przed samorządami”. Biorący udział w panelu Paweł Śliwowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę na obecne panujące trendy dotyczące życia w miastach – Stawia się teraz na miasta 15 minutowe, czyli takie gdzie można załatwić wszystkie konieczne sprawy w ciągu 15 minut, bez korzystania z samochodu. Jasło jest takim miastem – park, urzędy, instytucje – wszystko znajduje się w pobliżu. Jeżeli wszystkie usługi będą dobrze rozwinięte i będą blisko siebie – to jest właśnie to czego się teraz szuka – podkreślał.

Z kolei dr Tomasz Potkański ze Związku Miast Polskich alarmował, że obecnie największym problemem dla miast, i to nie tylko dla Jasła, jest demografia – Zmiany w strukturze demograficznej powodują, że wzrasta gwałtownie liczba seniorów, z którymi czasem trzeba będzie się zajmować. To zjawisko jest niestety powszechne w całej Europie. Natomiast każde z polskich miast, które doświadcza takich uwarunkowań zewnętrznych, musi temu przeciwdziałać. My ich nie zatrzymamy natomiast powinniśmy umieć je identyfikować i starać się osłabić te elementy, które są najbardziej negatywne, a wzmacniać te, które dają nam szanse na odbicie się. Nie będzie już tak, jak było kiedyś dlatego musimy przygotować się do zarządzania w nowych warunkach – mówił.

Wśród uczestniczących w konferencji gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele i doradcy ze Związku Miast Polskich, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, dyrektorzy jednostek miejskich, czy też organizacje i podmioty współpracujące z miastem.

Lista przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom.”:

 1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, partner projektu: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
 2. Ścieżki kariery szyte na miarę, partner projektu: Fundacja Aktywna Galicja w Jaśle
 3. Miejski design
 4. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 5. Dni przedsiębiorczości
 6. Realizacja programu Jasło Miasto Wiedzy
 7. Utworzenie centrum wspierania aktywności organizacji pozarządowych
 8. Centrum Aktywnego Seniora
 9. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, partner projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 10. Budowa drogi 5KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 11. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle
 12. Miasto to Ja
 13. Idziemy w Jasło
 14. Wdrażanie działań w oparciu o narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowane przez OECD
 15. Kontrola pod kontrolą
 16. System komunikacji z mieszkańcami Jasła
 17. Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – czyli stawiamy na zrozumiałą komunikację!
 18. Opracowanie programu dostępności dla Miasta Jasła

Więcej o projekcie na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/

Urząd Miasta w Jaśle