środa, 17 lipca, 2024

Konkursy: Liryczne Jasło zaprasza młodych twórców

0
Konkursy: Liryczne Jasło zaprasza młodych twórców
Udostępnij:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza młodych twórców do udziału w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

Czekamy na utwory uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace muszą być oryginalne, nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach. Laureatów wyłoni profesjonalne jury złożone z polonistów i literatów, a ich utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez Bibliotekę, który stanowi jedną z nagród dla zwycięzców.

Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2022.

Do nadsyłanych prac należy dołączyć Kartę uczestnika i Oświadczenie, zawierające zgodę na wykorzystanie wizerunku i wydruk utworu. Uczestnicy pełnoletni lub opiekunowie uczestników niepełnoletnich zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i  Klauzulą informacyjną. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony Biblioteki.

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Oddział dla Dzieci i Młodzieży


Tel. 13 446 26 02, wew. 35

Koordynator XXVII OKLTDiM Liryczne Jasło
Magdalena Chart
Tel. 13 446 26 02, wew. 37

Wszystkie maile dotyczące Konkursu lub zawierające wersje elektroniczne prac prosimy nadsyłać na mail: lirycznejaslo@gmail.com