wtorek, 18 czerwca, 2024

IX Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
IX Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

18 maja 2015 r. o godz. 10. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2.1. Zatwierdzenie Protokołu z VII Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. podjęcia inwestycji wieloletniej pn. „Podkarpackie Centrum Sportów Walki           w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk Nr 60/,

4.2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 66/,

4.3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2015-2025 /Druk Nr 67/,

4.4. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /Druk Nr 65/,

4.5. przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 /Druk Nr 61/,

4.6. przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia /Druk Nr 62/,

4.7. zamiany działek /Druk Nr 63/,

4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9-Górka /Druk Nr 64/,

4.9. odrzucenia protestu wyborczego /Druk Nr 68 /.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad IX Sesji RMJ.

link do materiałów sesyjnych:

http://um_jaslo.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekty-uchwal.html