sobota, 15 czerwca, 2024

VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

28 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

c) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

d) wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej.

e) wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej.

f) wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej.

7. Rozpatrzenie Informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

8. Rozpatrzenie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.

9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.