niedziela, 14 kwietnia, 2024

Dni wolne i święta w 2015 roku

0
Dni wolne i święta w 2015 roku
Udostępnij:

Mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich, którzy czekają na wolne dni w 2015 roku. Czeka nas 13 dni wolnych od pracy, cztery przedłużone weekendy, a także dwa dni wolne w zamian za to, że wolne od pracy dni przypadną w soboty. Radzimy, kiedy najlepiej wziąć wolne, by móc odpoczywać jak najwięcej.
W tym roku, przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt, będziemy mieć wolne 113 dni. Brzmi dobrze? Pamiętajmy jednak, że musimy przepracować 252 dni. Podpowiemy wam, kiedy najlepiej wziąć wolne, by móc cieszyć się z największej liczby wolnych dni.

Pierw­szy dłuż­szy week­end czeka nas już na po­cząt­ku stycz­nia. Jeśli ktoś wziął wolne 2 i 5 stycz­nia, może cie­szyć się z sze­ściu dni wol­ne­go, gdyż 6 stycz­nia przy­pa­da świę­to Trzech Króli. Na na­stęp­ne dłuż­sze wolne przyj­dzie nam cze­kać aż do kwiet­nia, kiedy przy­pa­da Wiel­ka­noc (5 kwiet­nia).

Cały artykuł na Onet.pl