środa, 19 czerwca, 2024

Budowa drogi KDL 1 zakończona

0
Budowa drogi KDL 1 zakończona
Udostępnij:

Droga prowadząca na tereny inwestycyjne miasta została zakończona. Odcinek drogi, o łącznej długości 696 m, prowadzi między innymi do mającej zostać otwartej jesienią fabryki mebli Grupy Nowy Styl. Wartość zakończonego pierwszego etapu inwestycji (drugi etap drogi jest już projektowany) wyniosła w sumie 3 mln 476 tys. zł.
W ramach zadania, którego inwestorem było miasto, powstała nowa droga o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż całej drogi wybudowano jednostronny chodnik z kostki brukowej. Zakres inwestycji obejmował podbudowę konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni, budowę skrzyżowania, zjazdów, kanalizację deszczową (odwodnienie jezdni) wraz ze zbiornikiem odparowującym, a także wyrównanie i plantowanie poboczy. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome. Prace przy inwestycji prowadził Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” z Rymanowa.

Budowa tej drogi jest wynikiem polityki proinwestycyjnej samorządu miejskiego, który w ostatnich latach na uzbrojenie i udostępnienie (budowa: dróg, parkingów, infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia ulicznego) Strefy Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce przeznaczył kwotę w wysokości 12,37 mln zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych na poziomie 4,13 mln zł.

UMJ