wtorek, 18 czerwca, 2024

Czy w Starostwie Powiatowym w Jaśle jest potrzebny moduł nagrywania rozmów?

4
Czy w Starostwie Powiatowym w Jaśle jest potrzebny moduł nagrywania rozmów?
fot. źródło: internet
Udostępnij:

W jakim celu Starosta Adam Pawluś (z przekorą podkreślam to personalne wyróżnienie, bo przecież wszyscy dobrze wiedzą, że o tym co się dzieje w Starostwie, czy Zarządzie decyduje personalnie Starosta) zlecił w 2020 roku rozbudowę serwera telekomunikacyjnego o moduł umożliwiający nagrywanie rozmów?

Mam nadzieję, że już niedługo się dowiemy i wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, bo przecież podobno Starosta nie marnuje publicznych pieniędzy, a działać bez podstawy prawnej nie może i nie powinien. Ale przepisy swoje a życie według zasad Starosty swoje, co pokazały nam już w przeszłości nierzadkie przypadki  stwierdzenia nieważności podjętych przez Zarząd Powiatu uchwał.

Ponieważ minęło prawie dwa lata od zakończenia rozbudowy serwera telekomunikacyjnego, aby się dowiedzieć jak rzeczywiście jest i czy w opisywanym przypadku wszystko przebiega prawidłowo a publiczne pieniądze zostały wydane celowo zwróciłem się do Starosty

o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy po 2020 rok była przeprowadzona modernizacja  serwera telekomunikacyjnego LIBRA? Jeżeli tak to proszę w odpowiedzi podać daty i cel modernizacji (planowane efekty) oraz wysokość poniesionych wydatków na ten cel, w tym wysokość dodatkowych wydatków związanych z eksploatacją zmodernizowanego serwera.
 2. Jakie są efekty i doświadczenia z rozbudowy w 2020 roku i ewentualnych późniejszych modernizacji serwera telekomunikacyjnego LIBRA?

W odpowiedzi proszę przedstawić informację dotyczącą bezpieczeństwa pracy, technologii połączeń, możliwości kolejkowania i nagrywania oraz archiwizowania rozmów telefonicznych, w tym informację o ilości obsługiwanych numerów.

 1. Czy aktualnie są nagrywane i archiwizowane rozmowy w oparciu o rozbudowany w 2020 roku serwer telekomunikacyjny LIBRA? Jeżeli tak to proszę w odpowiedzi podać datę uruchomienia tej funkcji oraz proszę do odpowiedzi dołączyć odpowiedni dokument regulujący sprawy nagrywania i udostępniania nagrań rozmów telefonicznych. Jeżeli nie to proszę w odpowiedzi uzasadnić cel przeprowadzonej
  w 2020 roku rozbudowy serwera o możliwość nagrywania rozmów i dokonany wydatek  w wysokości 6.983,94 zł na ten cel.
 2. Czy aktualnie Starostwo Jasielskie wykorzystuje inny serwer telekomunikacyjny niż wyżej wymieniony do połączeń telefonicznych oraz nagrywania rozmów telefonicznych?  Jeżeli tak to proszę w odpowiedzi podać nazwę serwera wraz
  z informacją o możliwości nagrywania rozmów, datę jego montażu, wartość zakupu (lub leasingu) wraz z montażem, miesięczne wydatki na bieżącą eksploatację
  i utrzymanie tego serwera.
 3. Czy aktualnie Starostwo Jasielskie ma możliwości nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych przez telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle na terenie budynku i poza nim? Jeżeli tak to w odpowiedzi proszę poza opisem systemu nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych dodatkowo podać ilu pracowników to dotyczy?

Janusz Przetacznik
Radny Rady Powiatu w Jaśle

Janusz Przetacznik, radny RPJ

Artykuł powiązany:

W starostwie trwa szczękościsk niepewności

4 KOMENTARZE

 1. Jeżeli już do tego doszło że trzeba podsłuchiwać rozmowy, to lepiej przekazać władzę i odejść

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.