środa, 19 czerwca, 2024

Elwira Musiałowicz Czech nowym dyrektorem JDK. W Bibliotece i Muzeum bez zmian

0
Elwira Musiałowicz Czech nowym dyrektorem JDK. W Bibliotece i Muzeum bez zmian
Elwira Musiałowicz Czech nowym dyrektorem JDK, fot. arch.
Udostępnij:

W tym roku kończą się powołania na stanowiska dyrektorów wszystkich trzech miejskich instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Jasielskiego Domu Kultury oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Powołanie Doroty Woźnicy, dyrektor MBP upłynęło 13 lipca br., stąd też Ryszard Pabian burmistrz Jasła, biorąc pod uwagę dotychczasową aktywną i wyróżniającą się działalność tej instytucji, a także w oparciu o przedstawiony program działania MBP w Jaśle na lata 2023-2030 oraz po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych, zdecydował o powołaniu dotychczasowej dyrektor na kolejne siedem lat (do 13 lipca 2030 roku).

W przypadku Jasielskiego Domu Kultury, powołanie obecnej dyrektor Heleny Gołębiowskiej upływa 30 lipca br. Burmistrz, po konsultacji z panią dyrektor Gołębiowską, postanowił powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora JDK swojej zastępczyni Elwirze Musiałowicz-Czech, przy czym Helena Gołębiowska wraca na dotychczasowe zajmowane stanowisko zastępcy dyrektora tej instytucji.

Elwira Musiałowicz-Czech, od stycznia 2015 roku do tej pory pełniła funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Jasła, sprawując nadzór między innymi nad miejskimi instytucjami kultury, w tym właśnie nad JDK. Nadzorowała planowaną działalność, współpracowała przy organizacji wydarzeń, stąd też bardzo dobrze zna specyfikę tej instytucji.

Z kolei powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle, którym jest Mariusz Świątek upływa 30 września br. Decyzje dotyczące powołania dyrektora muzeum zostaną podjęte w wyznaczonym czasie, w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zarówno dyrektorom naszych miejskich instytucji, jak i pracownikom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę oraz życzymy wielu sukcesów w prowadzonej działalności kulturalnej.

Urząd Miasta w Jaśle