poniedziałek, 22 lipca, 2024

Nowa publikacja dotycząca historii Jasła i regionu

0
Nowa publikacja dotycząca historii Jasła i regionu
Udostępnij:

Rok jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był doskonałym powodem, że na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja pod redakcją Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Zdzisława Świstaka pod tytułem „Jasielska droga do niepodległej Polski” (1768-1922), wydana przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Oprócz wspomnianych na wstępie, autorami artykułów jest jeszcze kilkoro innych historyków i regionalistów związanych z Jasłem i regionem. W książce zawartych jest osiemnaście rozdziałów. Oto ich tytuły i autorzy: Udział jaślan i mieszkańców Jasielszczyzny w powstaniach narodowych w latach 1768-1864 oraz w działaniach niepodległościowych do 1914 r. (W. Hap); Jasielskie gimnazjum kuźnią dążeń niepodległościowych (Z. Świstak); Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jaśle (K. Krzyżanowski i Z. Świstak); Polska Organizacja Wojskowa (Z. Świstak); Związek Strzelecki (F. Jałosińska, Z. Świstak); Drużyny Bartoszowe w Jasielskiem (M. Wieliczko); Przebieg I wojny światowej na terenie Jasielszczyzny (W. Hap); Bój pod Firlejówką (K. Krajewski); Rola jasielskich ziemian w walce o niepodległość Polski (A. Dacyl); Udział harcerzy z terenu Jasielszczyzny w rozwój ducha narodowego w okresie autonomii galicyjskiej i w walce o niepodległość Polski (W. Hap), Dębowiec na drodze do niepodległej Polski w latach 1772-1922 (M. Gałka); Kołaczyce na drodze do niepodległej Polski (M. Salacha); Narodziny niepodległej II RP     (W. Hap); Miejsca upamiętniające walkę jaślan i mieszkańców powiatu o niepodległość Polski (W. Hap); Cmentarze I wojny światowej w Jasielskiem (W. Hap, F. Jałosińska); Wkład naszych lokalnych rodaków w walkę o niepodległość w latach 1914-1922 (W. Hap); Torowali drogę do niepodległości (Z. Świstak); Niepodległe Jasło 1918-2018. Miasto w stulecie niepodległości Polski (Z. Dranka).

Publikacja jest starannie wydana, w twardej oprawie, posiada wiele archiwalnych i współczesnych, w części dotychczas nieznanych, fotografii. Ze względu na tegoroczną rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, limitowaną liczbę egzemplarzy i bardzo atrakcyjną cenę, wydawnictwo powinno cieszyć się powodzeniem. Może być dobrym prezentem na zbliżające się święta. Można ją nabyć w księgarni „U Jacka” oraz w siedzibie SMJiRJ przy ul. Śniadeckich 15 – obok stadionu „Czarnych” (po wyjątkowo atrakcyjnej cenie promocyjnej – tel. 505 661 224).

Jak możemy przeczytać we wstępie książki: „Mieszkający pod Jasłem, w Roztokach, Jan Rozpara – hallerczyk, kapral II Brygady Legionów – (dziadek W. Hapa) wspominał, że dane mu było w tamtych czasach uczestniczyć w czymś bardzo ważnym. Był wdzięczny Bogu i losowi za to, że jako maleńki trybik polskich sił zbrojnych mógł dołożyć osobistą cegiełkę do tego czynu, czym było wielkie dzieło niepodległości Ojczyzny. Z kolei jaślanin, Wojciech Świstak (ojciec Z. Świstaka), członek Polskiej Organizacji Wojskowej, w „Księdze Pamiątkowej Dziesięciolecia Polski Odrodzonej 1918-1928” napisał: „ Pragnąłbym, by ta księga była jak najdłuższą pamiątką wielkich wydarzeń dziejowych. Niech świadczy naszym dzieciom o zmaganiach i wysiłkach, które przeżywaliśmy w walce o byt i chwałę Ojczyzny”.

Autorzy i Wydawca mają nadzieję, że to wydawnictwo przyczyni się do utrwalenia i przekazania obecnym i przyszłym pokoleniom wiedzy o naszym lokalnym wkładzie w walce o wolną Polskę oraz o ludziach, którzy w niej uczestniczyli.

SMJiRJ