niedziela, 5 lutego, 2023

Zgodnie z prawem

0
Zgodnie z prawem
Udostępnij:

Od początku konkurs na dyrektora I LO budził wiele emocji. Pojawiły się zarzuty, że został przeprowadzony niezgodnie z prawem. Tych wątpliwości nie potwierdziła wojewoda podkarpacki i uznała, że nie doszło do złamania procedury konkursowej.
O kontrowersjach, jakie wzbudzał konkurs na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego pisaliśmy w numerze 24 „Nowego Podkarpacia”.

Przypomnijmy. Do pierwszego konkursu na dyrektora przystąpiło czterech kandydatów. Jednak konkurs został unieważniony, ponieważ doszło do uchybień proceduralnych.

W drugim konkursie wystartowało trzy osoby. W tajnym głosowaniu komisja zdecydowała, że nowym dyrektorem jasielskiego ogólniaka będzie Barbara Wierdak-Cyboroń (obecnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie). Od 1 września zastąpi na tym stanowisku Zbigniewa Waszkiela, który również startował w konkursie.

Zdaniem dyrektora i rady pedagogicznej szkoły po raz kolejny zostały naruszone procedury. Mieli wątpliwości czy konkurs został przeprowadzony zgodnie z prawem. Ich wątpliwości wzbudził skład komisji konkursowej. Zdaniem Z. Waszkiela złamany został art. 36 a ustęp 6 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący powołuje komisję konkursową, w której skład wchodzi m.in. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę. – Mowa jest o przedstawicielach organu np. kierowniku wydziału oświaty. W przypadku starostwa zarząd powiatu nie jest przedstawicielem tego organu, ale sam jest organem – mówił wówczas dyrektor I LO, który również startował w konkursie. – Tym samym niedopuszczalne jest powoływanie przez organ prowadzący szkołę, czyli zarząd powiatu do komisji konkursowej samego siebie. W komisji konkursowej zasiadało zaś trzech członków zarządu powiatu, którzy stali się sędziami we własnej sprawie, ponieważ posiadają dodatkowo kompetencje do zatwierdzenia wyników konkursu albo jego unieważnienia.

Jako dowód właściwej interpretacji Z. Waszkiel powoływał się na opinie prawne, które przychylają się do tego, że w komisji konkursowej nie mogą zasiadać członkowie zarządu powiatu, bo są organami, a nie przedstawicielami.

Wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz odpierał zarzuty jakoby w procedurze konkursowej doszło do złamania prawa. Argumentował, że w ustawie nie ma żadnych wytycznych odnośnie składu komisji i zarząd może powołać dowolne osoby.

Konkurs ważny

W związku z wieloma wątpliwościami Zbigniew Waszkiel, rada pedagogiczna i rada szkoły zwrócili się do wojewody podkarpackiego o stwierdzenie nieważności uchwał dotyczących ogłoszenia konkursu na dyrektora I LO w Jaśle, powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia konkursu.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, po zapoznaniu się z treścią uchwał i otrzymaniu wyjaśnień odnośnie procedury konkursowej od Zarządu Powiatu w Jaśle uznała, iż starosta Adam Kmiecik, wicestarosta Franciszek Miśkowicz oraz Henryk Motkowicz uczestniczyli w pracach komisji konkursowej odpowiedzialnej za wybór nowego szefa I LO zgodnie z prawem. Zdaniem wojewody podkarpackiego nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności żadnej z przywołanych przez wnioskodawców uchwał podjętych przez organ prowadzący jasielskie liceum. – Zostały one zbadane na podstawie kryterium legalizmu, a organ nadzoru nie podzielił poglądów wnioskodawców, ponieważ przywołane przez nich orzeczenia sądowe dotyczyły innych stanów faktycznych – wyjaśnia Małgorzata Oczoś-Błądzińska, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Zbigniew Waszkiel nie chce komentować decyzji wojewody.

Oznacza to, że od 1 września na stanowisku dyrektora najstarszego liceum w powiecie zasiądzie Barbara Wierdak-Cyboroń.

Marzena Miśkiewicz

Tekst ukazał się w numerze 32 tygodnika z dnia 6 sierpnia 2014 Nowe Podkarpacie

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj