wtorek, 27 lutego, 2024

Ludzie, miejsca, historia – spotkanie z Wiesławem Hapem

0
Ludzie, miejsca, historia – spotkanie z Wiesławem Hapem
Udostępnij:

16 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o regionie” podczas którego o swoim pisarskim dorobku, nauczaniu i działalności społecznej opowiedział Wiesław Hap.

Historyk, regionalista, nauczyciel i społecznik, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest autorem i współautorem wielu artykułów i publikacji związanych z historią naszego miasta i regionu. Pisać zaczął już na studiach. Przygotowany na konferencję referat o Armii Krajowej przyczynił się do powstania jego pierwszej książki „Kedyw Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów”. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się kolejne publikacje związane z historią Jasielszczyzny i życiem jej mieszkańców: „Obwód ZWZ-AK Jasło”, „Ziemia Jasielska naszą małą ojczyzną”, „Jasło dawne – zniszczone – odbudowane – współczesne” czy „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)”.

Możemy być dumni z Jasła i jego mieszkańców, którzy ciężką pracą i determinacją wydźwignęli miasto z ruin – podkreślił autor.

W swoim dorobku historyk poświęcił wiele uwagi harcerstwu, z którym sam jest związany, będąc założycielem i drużynowym 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płka Leopolda Lisa-Kuli. Tej tematyce poświęcone są książki: „Wierni do końca”, „Mam szczerą wolę … z dziejów harcerstwa jasielskiego” oraz „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim…” będąca jedynym źródłem informacji o bogatej działalności Lisów, ponieważ większość dokumentów i pamiątek związanych z drużyną zostało zniszczonych w wyniku powodzi, która nawiedziła Jasło w 2010 roku. Podczas wędrówek autora z harcerzami po okolicy zrodził się pomysł przygotowania materiałów, które ukazywałyby ciekawe, warte zobaczenia w naszym regionie miejsca. Tak powstał m. in. „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie” oraz albumy z tekstami jego autorstwa: „Ziemia Jasielska : skarby przyrody i kultury” czy „Jasielskie pejzaże” zakończone słowami: Jasło jest miastem wyjątkowym i magicznym. Miało nie istnieć, ale wbrew wszystkiemu przetrwało i żyje nadal. (…) Nie wszystko co cenne i warte utrwalenia w pamięci oraz zobaczenia w naszym mieście zostało zawarte na tych kartach. Ten świadomy niedosyt ma jednak zachęcić (…) do kolejnych powrotów do Jasła, bohaterskiego i malowniczego miasta nad trzema rzekami…

Dla autora bardzo ważni są ludzie, czemu daje wyraz w publikacjach poświęconych znanym jaślanom, tym którzy na przestrzeni wieków dzięki swoim dokonaniom zapisali się w historii i tym, którzy dziś sprawiają, że możemy być dumni z naszego miasta:

Każda książka to historia poznawania ciekawych ludzi, odkrywania ciekawostek o ich życiu, „odbrązowiania” wybitnych jednostek, pokazywania nie tylko ich osiągnięć, ale również tego jacy byli naprawdę w codziennym życiu. Przedstawianie ich w taki sposób uświadamia nam, że każdy z nas jest zdolny do wielkich czynów.

Mówiąc o swoich książkach, pracy z młodzieżą i działalności w Stowarzyszeniu Wiesław Hap wielokrotnie podkreślał, jak bardzo jest wdzięczny i szczęśliwy, że udało mu się spotkać na swojej drodze i poznać historie tak wielu wspaniałych ludzi.

Warto zapisywać wspomnienia, bo ludzie którzy odchodzą to skarbnica wiedzy. Pisanie książek, działalność w harcerstwie i praca z młodzieżą to działania warte wysiłku i poświęconego czasu, ponieważ dzięki nim można rozbudzić i podtrzymać w młodych ludziach miłość do naszego miasta, do naszej małej ojczyzny – powiedział na zakończenie.

Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

MBP w Jaśle

{gallery}galerie/19_rok/hap_spotkanie{/gallery}