środa, 17 kwietnia, 2024

Przekaż 1,5 % podatku jasielskim organizacjom

0
Przekaż 1,5 % podatku jasielskim organizacjom
Udostępnij:

Od dzisiaj można przekazywać organizacjom pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego. Na terenie Jasła prowadzi działalność 15 lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także 2 regionalne i 2 ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać w tym roku swoje 1,5 %. Dzięki Państwa zaangażowaniu w 2023 roku organizacje otrzymały w ten sposób blisko 175 tysięcy złotych wsparcia. W tym roku deklaracje należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Urząd Miasta w Jaśle opracował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Dane pochodzą z publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku publicznego – Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Dane zostały udostępnione na 5 lutego 2024 roku.

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 147 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 148 obliczoną kwotę która nie może przekroczyć 1,5% kwoty podatku dochodowego. Cel szczegółowy wpisujemy w rubryce „L” pod numerem 149. Jeśli rozliczamy za pośrednictwem serwisu „e-Urząd Skarbowy”, pod adresem: urzadskarbowy.gov.pl wystarczy podać tylko nazwę i KRS organizacji której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Uprawnione jasielskie organizacje to:

 • Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503;
 • Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709;
 • Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306;
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858;
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927;
 • Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081;
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568;
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715;
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699;
 • Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764;
 • Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669;
 • Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103;
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – KRS 0000222956.

Uprawnionymi organizacjami regionalnymi prowadzącymi działalność na terenie Jasła, są:

 • Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Małkowskich KRS 0000296261
 • CARITAS Bliźni w Potrzebie KRS 0000251723.

Uprawnionymi organizacjami ogólnopolskimi prowadzącymi działalność w Jaśle są:

 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349.

W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu „cel szczegółowy” należy wpisać:

Dla Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle – „OR Jasło”

Dla Zarządu Miejskiego PKPS w Jaśle – „Jasło”

Dla Chorągwi Podkarpackiej ZHP (Komendy Hufca ZHP Jasło) – „KH Jasło”, a także:

Dla I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara „Rudego” – „Hufiec Jasło – Orlęta”;

Dla 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. L. Liska – Kuli – „Hufiec Jasło DH Lisy”;

Dla 307. Drużyny Harcerskiej „Wilki” – „Hufiec Jasło – Wilki”;

Dla 309. Drużyny Harcerskiej „Golesz” – „Hufiec Jasło – Golesz”;

Dla 166. Jasielskiej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” – „Hufiec Jasło – Cichociemni”;

Dla 22. Gromady Zuchowej „Leśne Dzikuski” – „Hufiec Jasło – Leśne Dzikuski”;

Dla Grupy Zuchowej „Jagódki” – „Hufiec Jasło – Jagódki”;

Dla Grupy Zuchowej „Bobery” – „Hufiec Jasło – Bobery”;

Dla Grupy Zuchowej „Liski” – „Hufiec Jasło – Liski”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas właściwy organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

Ze szczegółowymi informacjami na temat działalności organizacji pożytku publicznego w ubiegłych latach można zapoznać się korzystając z wyszukiwarki dostępnej pod adresem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ – wystarczy wpisać numer KRS z opracowanego przez Urząd wykazu.

W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. 1,5% podatku mogą przekazać podatnicy którzy rozliczają się:

 • przez skalę podatkową – podatnicy, którzy rozliczają się poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem wynoszącym 12% lub 32%. Nie ma tu znaczenia źródło przychodu. W związku z tym 1,5% na rzecz OPP będą mogły przekazać zarówno te osoby, które mają przychody z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenie, praw autorskich, ze zbycia akcji czy z tzw. innych źródeł;
 • podatkiem liniowym – osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie tego dochodu jedną stawką w wysokości 19%;
 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu. 1,5% na rzecz OPP mogą przekazać także ci podatnicy, którzy rozliczają przychody ryczałtowe wskazane w Ustawie o PIT (zbycie nieruchomości, prawa majątkowe, kapitały pieniężne).

Wymienione wyżej grupy podatników składają deklaracje za pomocą formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-CFC

Urząd Miasta w Jaśle