poniedziałek, 22 lipca, 2024

Międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Jaśle

0
Międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Jaśle
Udostępnij:

W ostatni weekend sierpnia Jasło będzie gospodarzem Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i Rękodzieła. Nasze miasto gościć będzie zespoły folklorystyczne i rękodzielników z Czech (Hodonin), Węgier (Sárospatak), Słowacji (Vranov nad Topl’ou) i Polski (Jasło). Liderem projektu jest Jasielski Dom Kultury, a Partnerami są: Miasto Jasło, Miejski Dom Kultury we Vranowie nad Topl’ou, Miasto Sárospatak oraz Miasto Hodonin. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a kwota dofinansowania wynosi 10 tys. euro.
Organizacja Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i Rękodzieła w Jaśle ma na celu wzmocnienie współpracy kulturalnej między krajami V4 – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, jak również rozwój harmonijnej współpracy pomiędzy instytucjami
i samorządami lokalnymi, integrację społeczeństwa oraz świata artystycznego poszczególnych krajów Wyszehradu.

Ostatni weekend sierpnia (29 – 30) będzie więc doskonałą okazją do spotkania kultur krajów V4, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Partnerami projektu. Podczas Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i Rękodzieła w Jaśle odbędą się: występy artystyczne zespołów połączone z prezentacją kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej i wyrobów sztuki ludowej, degustacja tradycyjnych, regionalnych potraw oraz wystawa fotografii z okazji 15 – lecia istnienia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zorganizowany zostanie także konkurs wiedzy o kulturze krajów Wyszehradu, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wyszehradfolk.eu.

***

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał w czerwcu 2000 roku. Tworzą go 4 państwa: Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska oraz Republika Słowacka. Siedziba Funduszu, który ma status organizacji międzynarodowej znajduje się w Bratysławie.

Celem MFW jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju: współpracy kulturalnej, wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji, wymiany młodzieży oraz współpracy przygranicznej i turystyki.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich.

Od momentu powstania w ponad 35 krajach Fundusz przyznał przynajmniej 6 tysięcy projektów grantowych, indywidualnych stypendiów naukowych oraz pobytów twórczych dla artystów, których wartość przekroczyła 61 milionów euro. Na roczny budżet Funduszu składają się w równym stopniu rządy wszystkich państw V4. Poza tym, MFW wykorzystał dotychczas środki warte prawie 4,5 miliona euro, pochodzące od darczyńców spoza organizacji – rządów: Kanady, Niemiec, Holandii, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych.

W ciągu ostatnich 15 lat, polscy aplikanci, stypendyści, badacze i artyści skorzystali z prawie 13 milionów euro. Państwa V4 mają mniej więcej równy udział w corocznie przyznawanych kwotach (około 20 % każdego roku). Pozostała, piąta część rocznej składki IVF przekazywana jest państwom spoza V4, spośród których największymi beneficjentami są Ukraina (około 7,9 % w 2014), Białoruś (około 2,8 % w 2014) oraz Serbia (około 2,5 %
w 2014).

Dodatkowe informacje dotyczące IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org.

kp (JDK)