poniedziałek, 22 lipca, 2024

Koniec papierowych zwolnień

0
Koniec papierowych zwolnień
Udostępnij:

Rozmowa z Krystyną Domaradzką, Dyrektorem Oddziału ZUS w Jaśle

W ostatnim czasie ZUS wprowadza wiele zmian dla klientów. Po e-Składce przyszedł czas na elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Od kiedy będą one obowiązywać?

– Wycofywanie tradycyjnych zwolnień lekarskich to bardzo ważna zmiana, którą od 2016 roku wprowadza ZUS. Papierowe zwolnienia będą obowiązywać tylko do 30 czerwca 2018 roku, bo od 1 lipca 2018 roku całkowicie zastąpione zostaną elektronicznymi.

– Jakie są plusy tego rozwiązania dla pacjentów?

– To przede wszystkim mniej obowiązków dla chorego. Nie musi dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy, bo najpóźniej następnego dnia drogą elektroniczną trafi ono zarówno do ZUS, jak i zakładu pracy.

– A jakie będą korzyści dla pracodawcy?

– Bardzo szybko otrzyma on informację na swoim profilu na PUE o tym, że jego pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym. Na platformie jest wydzielone specjalne miejsce, na którym pracodawca ma stały dostęp do zwolnień swoich pracowników.

Dlatego też tak ważne jest, aby pracodawca posiadał profil na PUE i był on aktywny. Jego zakładanie nie jest skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wypełnić elektroniczny formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu mamy trzy sposoby: można to zrobić osobiście w jednostce ZUS, elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP albo poprzez system bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS.

– Choć lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia już od 2016 roku, to część z nich wciąż z oporem podchodzi do tego rozwiązania.

– Zupełnie niepotrzebnie. Mogę zapewnić, że lekarze, którzy skorzystali z formy elektronicznej są bardzo zadowoleni i nie wróciliby do zwolnień papierowych. Przede wszystkim ze względu na wygodę, bo wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Dzięki PUE ZUS lekarz łatwo uzyskuje dostęp do danych swojego pacjenta, jego płatników składek czy członków rodziny. Większość danych jest automatycznie pobierana z systemu po wpisaniu numeru PESEL pacjenta.

System weryfikuje także datę początku okresu niezdolności do pracy, podpowiada kod literowy oraz numer statystyczny choroby. Jest więc zarówno szybciej, jak i łatwiej.

– Co powinno przekonać lekarzy do wystawiania e-ZLA?

– Dotychczas lekarze zgłaszali uwagi, że wystawianie wirtualnego zwolnienia było uciążliwe ze względu na to, że wymagało korzystania z profilu na platformie e-PUAP albo kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wychodząc naprzeciw sygnałom środowiska lekarskiego, ZUS od 1 grudnia ubiegłego roku udostępnił dla lekarzy bezpłatny certyfikat do przekazywania zwolnień lekarskich, który wystawiany jest na okres 5 lat. Lekarz może o niego wystąpić na PUE ZUS i po kilku minutach otrzymuje smsa lub maila z potwierdzeniem nadania certyfikatu. Myślę, że dzięki temu liczba elektronicznych zwolnień będzie wzrastać. Są one naprawdę dużym udogodnieniem dla wszystkich.

– Do chwili, kiedy obowiązywać będą tylko zwolnienia elektroniczne, zostało niewiele czasu. Jak chcecie przekonać tych nieprzekonanych?

– Statystyki mówią same za siebie. Na terenie działania Oddziału ZUS w Jaśle odnotowujemy niewielki wolumen zwolnień wystawianych w taki właśnie sposób. Dlatego też prowadzimy szeroką kampanię informacyjną, szkoleniową dla lekarzy, płatników składek i ubezpieczonych. Organizujemy szkolenia dla lekarzy w placówkach medycznych. Na bezpłatne szkolenia zapraszamy również lekarzy, przedsiębiorców oraz podmioty wspierające płatników składek w bieżącej działalności do siedziby Oddziału w Jaśle i inspektoratów w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.

Niezależnie od tego pełną informację na temat e-ZLA można uzyskać w każdej placówce ZUS od pracowników Sali Obsługi Klienta.

Chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a szczególnie środowiska lekarskiego, ponieważ czasu od kiedy będą obowiązywać wyłącznie elektroniczne zwolnienia nie ma zbyt wiele. Apeluję, aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i korzystać z kontaktów oraz szkoleń proponowanych przez ZUS.

Oddział ZUS w Jaśle

 

SZKOLENIA z „E-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie”

DLA LEKARZY

Każdy czwartek w godz. od 13.00 do 15.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20)

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH PŁATNIKÓW SKŁADEK

Każdy piątek o godz. 9.00.

Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów (ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 5), Sanok (ul. Konarskiego 20)

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie www.zus.pl (w zakładce wydarzenia i szkolenia).