niedziela, 16 czerwca, 2024

Miasto Jasło uruchomiło portal podatkowy

0
Miasto Jasło uruchomiło portal podatkowy
Udostępnij:

Klienci Miasta Jasła mogą regulować należności wobec urzędu za pomocą platformy płatniczej – PLIP. Platforma zawiera informacje o należnościach podatkowych mieszkańców i umożliwia, w łatwy i szybki sposób, ich uregulowanie.

Portal podatkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem pesel oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Autoryzacja odbywa się za pomocą profilu zaufanego, który można potwierdzić w Urzędzie Miasta w Jaśle (pokój nr 5). Portal znajduje się pod adresem: https://nz.um.jaslo.pl

Co można opłacić?

• podatek od nieruchomości od osób prawnych

• podatek od nieruchomości od osób fizycznych

• podatek od środków transportowych od osób prawnych

• podatek od środków transportowych od osób fizycznych

• podatek rolny od osób prawnych

• podatek rolny od osób fizycznych

• podatek leśny od osób prawnych

• opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• czynsz i dzierżawy

• wieczyste użytkowanie

• dodatkową opłatę parkingową

• opłatę za zajęcie pasa drogowego

• mandaty wystawione przez Straż Miejską

• opłatę od posiadania psów

• łączne zobowiązanie pieniężne

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski”. Kwota całkowita projektu to 1 105 713,42 zł, w tym dofinansowanie 907 257,69 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rejestracji, sposobu korzystania z portalu oraz opłat za usługę, znajdują się na stronie internetowej portalu https://nz.um.jaslo.pl

Urząd Miasta w Jaśle