piątek, 24 maja, 2024

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. uchwalony

0
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. uchwalony
Udostępnij:

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty na grudniowej sesji Rady Powiatu. Dochody przyszłorocznego planu finansowego kształtują się na poziomie 112 649 803 zł, natomiast wydatki to 107 237 483 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 5 412 320 złotych przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.

Jest to budżet optymalny, zrównoważony, odzwierciedlający możliwości Powiatu Jasielskiego. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że był jednym z pierwszych dokumentów tego typu w województwie podkarpackim, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To budżet bardzo odpowiedzialny, pozwala Powiatowi Jasielskiemu optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie jest to budżet oderwany od poprzednich, jest raczej kontynuacją zadań, zwłaszcza inwestycji, które były rozpoczęte. Jest też budżetem konsekwencji dotyczących zawartych już zobowiązań na rok przyszły. Cieszę się z porozumień z innymi samorządami. Dzięki temu uda nam się w przyszłości wspólnie sięgać po środki unijnewyjaśniał Starosta Jasielski Adam Kmiecikpodczas sesji budżetowej.

 

Projekt ten był omawiany na posiedzeniach komisji stałych i na wszystkich otrzymał pozytywne opinie. Również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna.

Podczas dyskusji na sesji wielokrotnie podkreślano, że nie jest to budżet marzeń, ale jest to budżet pragmatyczny, stabilny i inwestycyjny.

Jakie inwestycje są planowane w roku 2014? Przede wszystkim zostaną zakończone dwie duże inwestycje, czyli przebudowa dróg Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski i Jasło – Dębowiec – Folusz. Ważną inwestycją jest także przebudowa mostu na rzece Wilszana w miejscowości Polany.

W 2014 r. planowana jest również przebudowa dróg powiatowych m.in. Kołaczyce – Sieklówka – Lubla, Sieklówka – Lublica, Jasło – Błażkowa – Wróblowa, Bieździadka – Gorajowice – Jasło, Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa, Zimna Woda – Bierówka – Szebnie, Gliniczek – Czeluśnica, Cieklin – Wola Cieklińska, Kunowa – Harklowa, Skalnik – Desznica.

Kontynuowana będzie także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Zbudowany zostanie również System Informacji Przestrzennej, który usprawni zarządzanie powiatem i zwiększy dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną.

W budżecie na 2014 r. znalazły się także środki na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle.

– Jest wiele zadań, które będą zrealizowane na terenie powiatu, a których nie widać w tym budżecie. Zarząd będzie zabiegał o pozyskanie dodatkowych środków na nowe zadania i inwestycje – dodał Starosta.

W przyszłorocznym budżecie nie zaplanowano również możliwości zaciągania kredytów. – Pragnę podkreślić, że w tym budżecie nie przewidujemy zaciągania kredytu, bo nie będziemy obciążać przyszłych budżetów koniecznością obsługi kredytu i jego spłaty. Wręcz przeciwnie, od trzech lat spłacamy wcześniej zaciągnięte kredyty – podkreślał Starosta.

Starostwo Powiatowe w Jaśle