poniedziałek, 15 lipca, 2024

Strefa płatnego parkowania – poszerzona

0
<strong>Strefa płatnego parkowania – poszerzona</strong>
Udostępnij:

Przypominamy, że od 4 maja strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o kolejne ulice w II strefie. Będą to: ul. Franciszkańska i ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Jagiełły).

Opłata za postój w II strefie wynosi:

  • 1 zł – za pierwszą godzinę parkowania;
  • 1,20 zł – za drugą godzinę parkowania;
  • 1,40 zł – za trzecią godzinę parkowania;
  • 1 zł – za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Przypominamy, że opłaty za postój dokonuje się poprzez:

  • wykupienie biletu parkingowego w oznaczonych parkometrach;       
  • system płatności mobilnych. Opłatę za postój można uiścić za pomocą czterech operatorów mobilnych (telefonem komórkowym – smartfonem): ePark, Skycash, mPay oraz AnyPark;
  • zakup karty abonamentowej w Urzędzie Miasta w Jaśle. Na terenie Miasta Jasła obowiązują następujące abonamenty:
  • dla osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym na terenie stref płatnego parkowania w wysokości:

– 50 zł za jeden miesiąc za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny, uprawniającą do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie;

– 80 zł za jeden miesiąc za drugi i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny, uprawniającą do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie.

  • osoby niepełnosprawne posiadające kartę osoby niepełnosprawnej, zameldowane  na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Jasła mogą wykupić abonament w wysokości:

– 10 zł – na każdy miesiąc na jeden pojazd, uprawniającą do parkowania na każdym wolnym miejscu parkingowym w Strefie Płatnego Parkowania;

– 100 zł – za jeden rok na jeden pojazd, uprawniającą do parkowania na każdym wolnym miejscu parkingowym w Strefie Płatnego Parkowania.

  • dla pozostałych użytkowników: 150 zł – uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym w całej strefie.

Dodatkowo, osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej, mają możliwość pobrania dwugodzinnego darmowego biletu parkingowego. Osoba niepełnosprawna poruszająca się samochodem oznakowanym kartą osoby niepełnosprawnej oraz wybranym darmowym biletem

z parkometru może parkować na każdym miejscu w Strefie Płatnego Parkowania przez dwie godziny w danym dniu.

Przypominamy, że za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jasła pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

– 50 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju,

– 100 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona po 7 dniach od daty otrzymania wezwania o nieopłaconym postoju.

Kontrolę w zakresie uiszczania opłat za parkowania w strefie płatnego parkowania prowadzi Straż Miejska lub uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle.

Urząd Miasta w Jaśle