sobota, 13 lipca, 2024

Nowelizacja przepisów o stowarzyszeniach

0
Nowelizacja przepisów o stowarzyszeniach
Udostępnij:

20 maja br. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Zatem 20 maja upływa czas na dokonanie zmian w regulaminach stowarzyszeń zwykłych oraz dokonanie wpisu do ewidencji. Stowarzyszenia, które nie wprowadzą zmian zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Stowarzyszenia zwykłe, dla których organem rejestracyjnym jest właściwy miejscowo starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, założone przed 20 maja 2016 r., mają czas do 20 maja 2018 roku na dokonanie zmian w swoich regulaminach oraz dokonanie wpisu do nowej ewidencji.

Aby dostosować regulamin do nowych przepisów należy w nim określić m.in.:

– nazwę

– cel lub cele i środki działania

– teren działania i siedzibę

– sposób nabycia i utraty członkostwa

– zasady wyboru przedstawiciela lub zarządu

– zasady zmiany regulaminu

– zasady rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Poradnik dotyczący zmian w związku z wejściem znowelizowanych przepisów znajduje się pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175654.html

Urząd Miasta w Jaśle