sobota, 13 lipca, 2024

Pół miliona złotych do wydania – jasielski budżet obywatelski

0
Pół miliona złotych do wydania – jasielski budżet obywatelski
Udostępnij:

Tylko do 30 kwietnia mieszkańcy Jasła mogą składać projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 500 tysięcy złotych.

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może złożyć mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat (listę poparcia projektu musi podpisać co najmniej 25 mieszkańców). Co ważne projekt musi być realizowany na terenie będącym własnością Miasta, a jego realizacja musi być zakończona w 2020 roku.

Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne są w Urzędzie Miasta Jasła oraz na stronie internetowej (konsultacje.um.jaslo.pl). Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i techniczne, można kierować Urzędu Miasta w Jaśle tel.13 44 86 319, email: jbo@um.jaslo.pl

Harmonogram

•             składanie propozycji projektu – od 15 marca do 30 kwietnia 2019 r.

•             weryfikacja złożonych projektów – do 31 maja 2019 r.

•             publikacja wyników weryfikacji – do 10 czerwca 2019 r.

•             wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu niedopuszczonego do głosowania – 3 dni od daty opublikowania listy projektów

•             rozpatrzenie wniesionego odwołania – do 30 czerwca 2019 r.

•             sporządzenie i ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu – do 15 lipca 2019 r.

•             głosowanie – do 30 września 2019 r. (co najmniej 21 dni głosowania)

•             zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 31 października 2019 r.

Realizacja zatwierdzonych projektów nastąpi w 2020 roku.

Urząd Miasta w Jaśle