wtorek, 27 lutego, 2024

Żegnaj Druhu Adamie …

0
Żegnaj Druhu Adamie …
Udostępnij:

W dniu 20 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat zmarł Druh hm. Adam Wydro, społecznik, człowiek zasłużony dla naszego miasta.
Przyszedł na świat 24 października 1928 r. w Jaśle. Tu godnie spędził całe swoje piękne i pracowite życie. Tu ukończył szkołę podstawową, a po powrocie z wysiedlenia – Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Od 1952 r. przez blisko 40 lat, aż do przejścia na emeryturę, pracował w jasielskim Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu na stanowisko kierowniczym. W międzyczasie m.in. ukończył studium ekonomii inwestycyjnej w warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Przez 25 lat, jako osoba bezpartyjna, pełnił funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Wiele dobrego uczynił dla Jasła i powiatu. Był m.in. inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle. Przez całe życie był związany ze swoją parafią farną i przez wiele lat niezwykle aktywnie pełnił funkcję przewodniczącego rady parafialnej, która m.in. zaangażowała się w przeprowadzenie kapitalnych remontów zabytkowego kościoła i kaplicy na starym cmentarzu oraz podjęła budowę domu parafialnego.

Oprócz rodziny i pracy zawodowej, od dziecka był wierny harcerstwu, które było Jego największą pasją. Do ostatnich chwil opierał się na wartościach wynikających z Przyrzeczenia Harcerskiego, które złożył jeszcze w 1938 r. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączył się w służbę instruktorską osiągając kolejne stopnie, na harcmistrzu kończąc. Angażował się na licznych polach pracy jasielskiego Hufca ZHP, pełnił różne funkcje: m.in.: był organizatorem wielu obozów, a przez szereg lat – przewodniczącym Sądu Harcerskiego oraz przewodniczącym hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Działał również na szczeblu Chorągwi oraz był inicjatorem, organizatorem i pierwszym komendantem I Szczepu „Orląt” w Jaśle. Uchwałą Rady Naczelnej ZHP w 1983 r. otrzymał honorowy tytuł „Instruktor – Senior ZHP”.

Przez siedem dziesięcioleci był mocno zaangażowany w życiu społecznym Jasła i jego mieszkańców. W 1965 r. wniósł ważny wkład w organizację obchodów 600-lecia Jasła, a następnie został członkiem założycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Aż do śmierci był jego członkiem, a przez wiele lat aktywnym społecznikiem, pracował również w Zarządzie SMJiRJ.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Druh Adam towarzyszył nam na harcerskiej, społecznikowskiej i regionalistycznej drodze przez wiele lat. Był naszym Mistrzem, skarbnicą wiedzy o harcerstwie i o dawnym Jaśle, Nauczycielem wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, organizatorem i animatorem mnóstwa przedsięwzięć programowych oraz wychowawczych, przyjacielem wszystkich, niezależnie od wieku i funkcji. Zawsze wspierał nas dobrym słowem, swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością życiową. Był do końca wiernym Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu, Bogu, Polsce i bliźnim. Ze ściśniętymi sercami żegnamy Człowieka dobrego, prawego, kulturalnego, pogodnego, życzliwego, uczynnego, serdecznego, zawsze gotowego do służby, pracy i pomocy oraz gorącego patriotę. Będzie nam Go bardzo brakowało, gdyż takich Ludzi jak On jest dziś coraz mniej. Chociaż Druh Adam odszedł na wieczną wartę, to na zawsze zostanie w naszej świadomości, naszych sercach i pamięci jako Osoba, która nie żyła tylko dla siebie.

Łączymy się w bólu z Jego najbliższą Rodziną. Czuwaj Druhu Harcmistrzu Adamie! Żegnaj Szanowany Kolego ze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.   Cześć Jego Pamięci!

Drogiego Zmarłego pożegnamy w dniu 22 czerwca o godzinie 14.00 wyprowadzeniem trumny z domu rodzinnego na Mszę Świętą żałobną do jasielskiej Fary, po której kondukt uda się na miejsce wiecznego spoczynku śp. Adama Wydro na Starym Cmentarzu w Jaśle.

W imieniu całego środowiska Hufca ZHP w Jaśle i SMJiRJ – hm. Wiesław Hap